Feltänkt om akutgaranti

En rapport från Socialstyrelsen om läget på landets akutmottagningar har föranlett sjukvårdsminister Göran Hägglund att återigen tala om en akutvårdsgaranti där ingen skulle måsta vänta mer än fyra timmar. Om det är stimulansbidrag eller lagstfitning som ska till från staten är något oklart. Det är inget som Alliansen som helhet står bakom. För den som tvivlar rekommenderas läsning av Alliansens sjukvårdsrapport.  Jag tycks minnas att det är sidan 23 och 24. Självklart är ambitionen att väntetiderna på akutmottagningar ska vara så kort som möjligt. Det finns nog inte ett enda sjukhus om inte med olika metoder för att öka genomströmningen. Förslaget från Hägglund om att staten skulle bestämma max tider är helt fel. För det första är en akutmottagning just en akutmottagning. Sjukast först vilket innebär att den som är förkyld hela tiden flyttas ner på vänteslitan tills alla sjukare blivit bedömda. För det andra är ett av de stora problemen för akutmottagningar att patienter som skulle ha sökt till primärvård inte gör det utan kommer till sjukhuset. Hägglunds förslag skulle sända helt fel signaler till patienter. Kom med Din örvärk till akuten. Mer än fyra timmars väntan blir det inte. För det tredje så riskerar statlig styrning av akutmottagningars arbete att flytta fokus från kloka förändringar till kreativ bokföring för att registrera  korta väntetider. Det blir som att med en yxa försöka laga ett armbandsur. Tidigare skrivit om akutmottagningen där ej längre fick beställa röntgen på patienterna, de skulle isåfall läggas in på vårdavdeling, eftersom en röntgenundersökning alltid gjorde att tidsgränsen passerades.  I Alliansens sjukvårdsrapport presenteras en rad andra förslag som kan förbättra situtationen på aktumottagningarna för att minska väntetiderna.   Göran Hägglund har stått för många bra förändringar i svensk sjukvård. Det är trist att han solkar ner sitt rykte genom att komma med förslag som är utpräglat populistiska och som alla med någon djupare kunskap om akutsjukvård avfärdar som oseriösa.