Obligatorisk privatisering

Jag deltog igår i en mycket klargörande interpellationsdebatt. Den var föranledd av att socialdemokraterna ser LOV som en "obligatorisk privatisering". För den som vill ha argument i debatten om de äldres rätt är protokollet bra läsning. Centerpartiet anser att de äldre i alla kommuner ska ha rätt att bestämma själva. Därför krävs lagstiftning.