Förgiftning med Alvedon

Under jul och nyårshelgerna publicerade Svenska Dagbladet ett flertal artiklar på temat "försäljning av Alvedon på Statoil leder till självmord bland ungdomar".  Socialdemokraterna nappade snabbt med det underförstådda budskapet att Alliansregeringens avskaffande av apoteksmonopolet leder till att unga flickor offras på Alvedonkapitalismens altare". En fråga ställdes i riksdagen. Jag träffade idag generaldirektören på Läkemedelsverket för att få höra hur det var. Försäljningen av Alvedon (paracetamol) var oförändrad under åren 2008, 2009 och 2010. 2009 avreglerades som bekant apoteksmarknaden. Antalet självmord med Alvedon hade i Stockholm minskat från 2008 till 2009 och glädjande nog även från 2009 till 2010. Nationella siffror hade man ännu inte fått fram. Oppositionen kommer nog dessvärre inte att jubla...