EU och vargjakten

DN debatt skriver idag Maud Olofsson en bra artikel. Det viisar att hon ställer sig bakom analysgruppens slutsatser. En annan intressant artikel handlar om EU och vargjakten. Jag visste att EU kommissionen morrar åt Sveriges väl avvägda vargpolitik men inte att kommissionens rådgivande organ i rovdjursfrågor (LCIE) tycker att det är en klok och välavvägd politik. Den svenska vargpolitiken strider inte mot EU:s habitat politik. Vargjakten innebär inget hot mot vargstammens livskraft. Den svenska vargstammen är den mest välstuderade i världen vilket ger en mycket god grund för uppföljning. LCIE konstaterar vidare att bara om em hänsyn tas till regionala, ekonomiska och sociala kontexter blir politiken långstiktigt hållbar. Jag tror att EU:s slovenske kommissionär Janez Potocnik borde lyssna mer på sina egna experter.