Primärvården sätter sjuk kvinna i kläm

Deltog ungder gårdagen i en rejäl diskussion om vårdvalet och dess konskevenser. Text, ljudklipp och inte minst kommentarer finns här