Ljusdal ett hotat gott exempel

Ljusdal är ett föredöme för andra kommuner tack vare Centerpartiet och Helena Brink. En stor konferens ordnas för andra kommuner för att se hur väl en landsbygdskommun lyckats med LOV. De äldre har fått rätt att bestämma själva. Flera nya småföretag har bildats. Kommunen har fått koll på ekonomin i äldreomsorgen och kvaliteten har förbättrats. Inte undra på att 40 andra kommuner kommer på besök MEN allt detta vill den nya vänstermajoriteten sätta stopp för. Uppenbart att det behövs lagstiftning som ger de gamla rätten att själva bestämma i hela landet.