Sprututbyten

Mina vänner i Stockholm skriver idag en mycket bra artikel på SvD Brännpunkt. Synen på hur vi ska hjälpa några av dem som har det absolut svårast, intravenösa missbrukare, visar på en tydlig skillnad mellan de två liberala partierna i svensk politik. Frånsett att sprututbyten minskar risken för smitta så ger den också ett utmärkt tillfälle att komma i kontakt med en utsatt grupp. Det rimliga kravet borde vara att den här typen av behandling borde finnas i hela landet.