Surströmmingens vara eller inte vara

Fet fisk från Bottenhavet och Bottenviken, lax och strömming innehåller höga halter av dioxin. Inte något större problem om det inte äts ofta. Eftersom gränsvärden överskrids får den säljas med stöd av ett undantag från EU reglerna. Regeringen måste med jämna mellanrum söka om nytt undantag hos Kommissionen men det har inte varit något större problem att övertyga Bryssel om strömmingens förträfflighet som människoföda. Inte förrän 2011 då det svenska livsmedelsverket påstår att strömming inte är bra för folkähälsan. Tusentals gravida kvinnor riskerar att överkonsumera lax och strömming. Livsmedelsverket har därför rekommenderat regeringen att inte ansöka om ett nytt undantag. Konsekvensen skull bli att det småskaliga kustnära fisket i Norrland skulle slås ut. Surströmmingen skulle bli historia, möjligen får ersättas med sursill eftersom sillen som fiskas i Östersjön inte innehåller lika mycket dioxin. Om det nu är så att svenska gravida kvinnor anförtros ansvaret att, trots att det är tillåtet att köpa obegränsade mängder sprit och cigaretter, själva besluta om de vill skada sitt ofödda barn med cigaretter och sprit måste de väl också kunna fatta beslutet om de under hela graviditeten vill leva på surströmming eller ej. Med tanke på att regeringen agerar för att hela Europa ska kunna köpa snus utgår jag ifrån att man även ser till att svenskar fortsättningsvis får köpa surströmming och vild lax. Min kollega från Ångermanland har bloggat klokt om frågan.