Centerpartiet lokalt

Sänka skatten

Jag har tillsammans med 16 andra en debattartikel om inkomstskatten i Svenska Dagbladet.