Hälsoval Gävleborg går bra

Syftet med vårdvalsreformen har varit att ge patienten mer makt och inflytande genom att öppna för privata etableringar av hälso/vårdcentraler och därmed skapa konkurrens i primärvården. Vissa landsting har medvetet av ideologiska skäl riggat regelsystem som försvårar privata etableringar trots att det leder sämre primärvård för medborgarna. En genomgång av hur stor andel av medborgarna som valt en privat hälsocentral visar hur väl systemet fungerar.  Särskilt glädjande är det att Gävleborg placerat sig högt upp på listan med närmare en tredjedel som valt ett privat alternativ. Erfarenheten talar för att allt eftersom tiden går väljer fler och fler patienter de privata utförarna. Även personalen söker sig till de privata. Den landstingsdrivna primärvården kommer därför successivt att minska. I Norge som införde samma system för 10 år sedan är idag endast någon procent driven i offentlig regi. Lyckat är också att två tredjedelar av de privata drivs av småföretag, att 200 nya mottagningar har öppnats och att antalet innevånare som har två mottagningar att välja på inom fem minuter med bil har ökat med en halv miljon. Listan avser andel patienter som valt en privat utförare Blekinge                              20,3% Dalarna                               5,46% Gotland                              23,6% Gävleborg                           30,75% Halland                               39,99% Jämtland                             7,32 Jönköping                           20,56% Kalmar                                18,76% Kronoberg                           27,50% Norrbotten                          6,91% Skåne                                  31,9% Stockholm                          55,69% Sörmland                            21,48% Uppsala                               30,83% Värmland                            15,60% Västerbotten                       12,49% Västernorrland                    29,75% Västmanland                      54,07% Västra Götaland                 31,42% Örebro                                12,26% Östergötland                       14,7%