100 läkare protesterar

100  kollegor kritiserar på SvD Brännpunkt idag hur sjukförsäkringen fungerar. På vissa punkter har de rätt men på andra fel.  De hundra läkarna säger att lager förutsätter att tillfrisknande även efter mycket svåra och långvariga sjukdomar sker efter tidtabell.  Det stämmer inte helt. Vid de fasta tidsgränser som finns, framförallt 6 månader och 2,5 år finns ventiler i lagen. För den som lider av svår sjukdom finns möjlighet att göra undantag. Jag håller dock med om att de så kallade ventilerna bör ses över. Finns alltid möjlighet att göra det än tydligare att den som lider av svår sjukdom och därför saknar arbetsförmåga inte ska tvingas till arbete. De hundra läkarna skriver vidare att principen om att all arbetsförmåga ska tillvaratas bygger på en fiktiv arbetsmarknad.  Deras uppfattning bygger på att en sjukskrivning ska avslutas endast när det finns ett arbete som individen kan få. Jag håller inte alls med. Sjukskrivning ska inte vara ett substitut för en dåligt fungerande arbetsmarknad. Det är faktiskt bättre att den som varit sjukskriven är aktivt arbetssökande på arbetsförmedlingen än att vänta sjukskriven vänta hemma på att ett nytt jobb ska komma. De skriver vidare att som arbetat länge som läkare sett hur möjligheterna att återkomma till arbetslivet krympt årtionde för årtionde. Här sätter kollegorna fingret på ett av de stora problemen. Vi har under lång tid haft ett system där den som inte är toppresterande har blivit sjukskriven och sen förtidspensionerad istället för att förändra arbetslivet så att alla har en plats. Slutligen skriver de att lagstiftningen brutalt tvingar läkare att rycka hoppet från sina patienter, när det är endast hoppet som ibland kan hjälpa patienten till rehabilitering, om inte ända till jobb så åtminstone till ett drägligare liv.  Om det är bättre rehabiliteringsmöjligheter som avses så håller jag helt med. Om det däremot är att de fasta tidsgränserna ska bort så håller jag definitivt inte med. Fasta tidsgränser i sjukförsäkringen finns i alla jämförbara länder och behövs även i Sverige.