M förhalar beslut om sprutbyte

Moderaterna i Stockholm fortsätter förhindra en vetenskapligt baserad narkotikabehandling. Återigen ska beslut om sprutbyte förhalas. Den här gången med hänvisning till att lokaler saknas! Snarare är det viljan att hjälpa en av samhällets mest utsatta grupper som saknas tror jag. Mer än sjuhundra vetenskapliga undersökningar har gjorts där man utvärderat om erbjudande av rena sprutor till intravenösa narkotika missbrukare är bra eller inte. De finns sammanställda i några systematiska översikter som finns tillgängliga bl a i Gerhard Larssons Missbruket kunskapen och vården, SOU 2011:6, kapitel 16. Slutsatsen är att det finns tillräckliga bevis för att stödja effekten av minskat riskbeteende.  Bäst effekt nås om sprutbytesprogram kombineras med andra insatser. Intravenösa narkotikamissbrukare är en av samhällets mest utsatta grupper. För den som utgår ifrån att alla människor är lika mycket värda kan inte slutsatsen bli annat än att metoder som har en positiv effekt på deras livskvalitet självklart ska erbjudas. Ibland blir skillnaden mellan moderat och centerpartistisk politik rätt tydlig.