Norrlandsfisket är räddat

Jag är mycket glad att regeringen nu fattat beslut om att ansöka hos EU om ett fortsatt undantag från dioxinkravet. Det möjliggör ett fortsatt småskaligt fiske vid Gävlekusten. Jag uppmärksammades om problemet för en tid sedan och har därefter lagt ner tid och kraft på att beslutet skulle bli positivt. För mig som barnläkare är folkhälsoaspekten mycket viktig. De allra flesta kan äta strömming och lax fångad efter Norrlandskusten en gång i veckan utan att riskera negativa hälsoeffekter. Om det finns individer i Sverige som konsumerar för stora mängder strömming och lax från Norrlandskusten är det klokare att rikta informationen till den gruppen istället för att förbjuda 10 miljoner att äta fisken. Det är också viktigt att vi går vidare i att hitta sätt för hur dioxinhalten ska minska. För mig handlar det också om att säkra en kultur och jobb efter Gävlekusten. Jag vill att Kuggören och Bönan ska fortsätta vara fiskeläger och inte bara pittoreska bostadsområden.