Ny expertskatt gynnar Brynäs

Inför kommande säsonger kan Brynäs och andra svenska elitlag få det enklare att konkurrera om internationella spelare. I vårbudgeten aviserar regeringen att förändra och förenkla den så kallade expertskatten. Förändringen innebär att expertskatten gäller alla utländska rekryteringar av personer som tjänar över 85 600 kronor i månaden. Dessa kan genom expertskatten undanta 25 % av lönen från beskattning i tre år. Det är mycket bra att vi nu förenklar expertskatten. Fler kommer att omfattas av den och Sverige kommer att ha lättare att locka till sig nyckelkompetens – vare sig det handlar om en forskare eller en skridskoskicklig, högerfattad back. Förslaget kommer att finnas med i budgeten för år 2012. Brynäs får därmed vänta till nästa säsong innan den nya expertskatten får fullt genomslag.