Friheten och cigaretterna

Även en fråga som förbud att röka på vissa platser bör värderas någotsånär idémässigt. En människas frihet får bra inskränkas av en annan människas rätt till frihet. Det inskränker min frihet att inte kunna sitta på en uteservering eller stå på en perrong utan att utsättas för passiv rökning. Den som väljer att röka cigaretter ska självklart ha rätt att göra det så länge det inte inskränker min frihet att välja att inte röka. New York går före genom förbud för rökning på en rad platser där det leder till att andra tvingas passivt röka.  Alliansregeringens uppdrag till Folkhälsoinstitutet att se över vilka platser där en av liberalismens grundteser kan göra ett rökförbud aktuellt är bra. Om det bara var så att jag inte tyckte om lukten av cigarettrök hade det varit en annan sak men när man kan mäta upp förhöjda nivåer av nikotinmetaboliter i urinen hos den som aldrig rökat en cigarr blir något annat.