Solarier och unga

Fått frågan från SvD vad jag och Centerpartiet tycker om solarier och ungdomar under 18 år. Mer forskning och bättre information, men inte förbud var mitt svar. Artikeln publiceras här. Se till att folk inte blir sjuka är viktigt. Det sker genom forskning där man klargör vad som orsakar sjukdom och ohälsa. Sen finns ett stort ansvar för samhället att sprida den informationen så att den blir tillgänglig för alla berörda. Lagar som förbjuder ska bara användas i undantagsfall. Tillexempel när en människas frihet att förstöra sin hälsa inkräktar på en annan människas rätt att värna sin hälsa. Exempelvis regler som inskränker rätten att röka där passiv rökning skapar obehag för andra. Solarier liksom oförsiktigt solande ökar risken för hudcancer. Att däremot förbjuda ungdomar under 18 år att använda solarier eller att förbjuda åldersgruppen 25 till 29 att steka på stranden är fel.