Sossarna försöker stoppa Norrlandsfisket

Under våren la jag och Emil Källström ner en del arbete på att få regeringen att hos EU begära ett undantag från dioxinreglerna för att det småskaliga kustnära Norrlandsfisket skulle ha en framtid. Det handlar inte bara om surströmmingens överlevnad utan mycket mycket mer. Kultur, levande fiskeläger, delikatesser som böckling från Bönan etc. Vi lyckades bra och regeringen beslutade att begära ett undantag. Underhandskontakter med kommissionen gav vid handen att att Sveriges ansökan skulle beviljas. Beslut skulle redan ha fattats om det inte vore för Socialdemokraternas svekfulla agerande. Medan Socialdemokrater på hemmaplan talar sig varma för fisket så väljer nu samma parti att kasta in två nävar grus i Brysselmaskineriet. De låter nämligen sin europaparlamentariker Åsa Westlund kräva att parlamentet ska behandla frågan. De borde skämmas! Jag hoppas att kommissionen ändå, vid en senare tidpunkt, kommer att fatta ett för Norrlandsfisket klokt beslut men säker kan man aldrig vara. Dessutom behöver inte det sargade och hunsade fiskarna efter Norrlandskusten mer stryk. Det räckte gott med att Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson kommenterade regeringens kloka beslut med att "Nu vill regeringen och DÅ FRAMFÖRALLT CENTERPARTIET, fortsätta förgifta kvinnor och barn. För den som följer Livsmedelsverkets rekommendation och inte äter strömming och vildfångad lax mer än en gång per vecka är det fullkomligt riskfritt att äta de många delikatesser som mina hjältar, alla fiskare efter Norrlandskusten, skapar.