Friskare sjukskrivning

Det fanns tidigare många tecken på att sjukförsäkringen havererat. Ett var att sjukskrivningarna varierade stort över tiden. Vissa år många sjukskrivna, andra år få. Trots att ingen epidemi eller farsot gått över landet. Idag uppvisar sjukskrivningsstatistiken en betydligt jämnare utveckling. Ett annat tecken var att antalet sjukskrivningsdagar för samma diagnos varierade över landet. Blindtarmsop i Värnamo gav få dagar medan dito i Strömsund gav många. Även där visar en rapport från Försäkringskassan att det nu är jämnare över landet. Reformeringen av sjukförsäkringen var i huvudsak lyckad även om ett antal missar har upptäckts. De kommer nu att korrigeras. Extra beklagligt därför med den cirkus som Sverige och Socialdemokraterna startat i Socialförsäkringsutskottet. Den beskriv träffande som Vilda Västern av DN. Så mycket för Mona Sahlins löfte att aldrig någonsin, någonstans eller någongång samarbeta med SD. Gäller tydligen inte längre under Juholts regim.