Trams i Almedalen

På plats i Almedalen ser jag att SvD mfl idag har nyheten att Centerpartiet ska lämna Alliansen inför valet 2014. Trams är en bra  beteckning på nyheten. Den grundas på att några Centerföreträdare pekar på vikten av att höja partiets profil. En av slutsatserna i valanalysen var att Centerpartiet varit framgångsrikt i Allianssamarbetet. Flera viktiga C frågor har blivit verklighet. Närkraften har lagts på regerandet har idéutvcekling och profilering av det egna partiet kommit i andra hand. Det ska ändras. Vi ska fortsätta vara framgångsrika i regerandet av Sverige. Det är i regeringsställning ett parti har möjlighet att förverkliga sina idéer.  Samtidigt ska vi utveckla våra politiska idéer och visa att Alliansen består av fyra olika partier. Att C politik skulle förverkligas i ett regeringssamarbete med socialdemokraterna kan bara den tycka som överhuvudtaget inte följer utvecklingen inom socialdemokratin. I partiledardebatten sa Lars Ohly att han var mycket nöjd med utvecklingen inom socialdemokratin. Skulle själv ha kunnat skriva stora delar av Håkan Juholts tal. Alternativen i svensk politik är mycket tydliga. Tydligt är också i vilket av de två regeringsalternativen som Centerpartiet hör hemma.