Medlem i ett av WEF:s Global Agenda Councils

Jag har fått reda på att jag blivit invald som ledamot i ett av World Economic Forums Global Agenda Councils. Jag kommer därmed att vara en av femton ledamöter i rådet som behandlar Health and Wellbeing. Global Agenda Councils bildades 2008 av World Economic Forum, mer känd som stiftelsen bakom det årliga toppmötet i Davos.  Global Agenda Councils består av cirka 70 råd som formats runt viktiga frågor på den globala dagordningen. Varje råd består av femton ledamöter från akademi, näringsliv och politik med särskild kunskap och engagemang i det område som rådet bildats runt. Råden möts regelbundet via internet och vid ett gemensamt rådsmöte. Under hösten kommer det stora gemensamma rådsmötet att hållas i Förenade arabemiraten.  Rådsmedlemmar deltar också vid andra möten inom World Economic Forum bland annat som paneldeltagare i det årliga Davosmötet. Rådens syfte är att inom sina respektive områden följa internationella trender, identifiera globala risker, fylla kunskapsluckor för att lyfta idéer och rekommendationer  för att möta globala utmaningar. Det ska bli riktigt spännande att under kommande år få vara del av den internationella diskussionen inom hälsopolitiken.   Under 2010-2011 fanns 11 svenskar med som ledamöter i de olika råden. Ingen av dessa hade bakgrund i politiken.