Heja Juholt!

Goda besked är att Håkan Juholt bestämt sig för att göra ännu en flip flop. Svänger 180 grader i frågan om nedläggning av svenska ambassader. En mycket god nyhet av flera själ. Främst för att Sverige kan behålla flera för svensk utrikespolitik mycket viktiga beskickningar. Självklart trist både för relationerna med Argentina, Vietnam, Angola och Malaysia har lidit skada. Kontrakt och personal har sagts upp. Alla med erfarenhet av en arbetsplats där beslut fattats om nedläggning vet hur verksamheten påverkas. Inte mycket vettigt blir gjort efter att beslutet fattats. Trots det bra att Juholt äntligen förstod att ett adelsmärke för socialdemokratin har varit just utrikespolitik. Sent ska syndaren vakna men bättre att han till slut vaknar än fortsätter sova. De är också en god nyhet av ett annat själ. Att Sverigedemokraterna gärna la ner ambassader förstod jag till fullo. För ett parti vars hela idé är att utlänningar är suspekta människor är det logiskt att inte vilja ha kontakter mellan Sverige och dessa utlänningars nationer. Jag hade däremot mycket svårt att förstå socialdemokraternas grund för att sabotera möjligheterna för Sverige att bedriva utrikespolitik. Mellan skål och vägg sas från sossehåll att det mer skulle ses som ett uttryck för den enorma besvikelse som fanns i partiet över ett förlorat val och en vilja att därmed kasta så mycket grus i regeringsmaskineriet som möjligt. Kanske inte hela sanningen eftersom det inom socialdemokraterna finns ett många som är tveksamma till en ökad öppenhet. Vem minns inte socialdemokraternas tal om "social turism" i samband med utvidgningen av EU, socialdemokratiska fackföreningsmän som skanderade "Go Home!" mot baltiska byggnadsarbetare och motståndet mot en ökad arbetskraftsinvandring. Att nu Juholt gör flip flop i frågan om stängning av ambassader kanske skulle kunna tolkas som en omsvängning. Bort från stängda gränser, nationalism och samarbete med Sverigedemokraterna och mot en mer Centerpartistisk ståndpunkt med Nybyggarlandet Sverige som vision. Min kanske naiva tolkning men jag är i grunden en optimist som hellre ser möjligheter än problem.