Stureplanscentern eller Delsbo centerkvinnor?

En tidning beskrev mig som ”han är inte bara bonde utan barnläkare också”. Jag vill dementera detta. Barnläkare ja, men inte bonde. Däremot boende på en bondgård och medlem i LRF (billigare prenumeration på LAND) vilket är något helt annat än att vara yrkesverksam som bonde. Frågan om stad och land är ständigt aktuell när Centerpartiets politik diskuteras. Det beror på att framförallt Centerpartiets motståndare tycker att vi ska gå tillbaka till som det var förr. Företräda bönder och landsbygdens folk. För mig är det en historisk diskussion. Beslutet fattades på 50 talet när partiet bytte namn.  Därefter har Centerpartiet  varit ett parti för hela landet. Det stör Socialdemokrater oerhört att vi i Stockholms innerstad har fler röster än vad socialdemokraterna själva har. Jag har full förståelse för socialdemokraternas upprördhet. Det stör också vissa moderater och folkpartister att vi stärker våra ställningar i flera traditionella m-fp kommuner i Stockholmsområdet. Vi är och ska vara ett parti för hela Sverige. Alla andra partier vill gärna vara Stockholmarnas parti. Däremot är det, som jag ser det, bara ett parti som står för tillväxt i hela landet. Det är därför mycket viktigt att vi aldrig låter den facklan slockna. Det som behövs för tillväxt i hela landet är;
  • Bra infrastruktur, inte minst bredband där skillnaderna är oacceptabla.
  • Mycket goda villkor för företagande. På landsbygden finns inga storföretag, statliga verk och offentlig institutioner. Möjligheterna till sysselsättning är baserad på småföretagande.
  • Avskaffande av offentliga monopol. När apoteksmonopolet, landstingens primärvårdsmonopol, kommunernas monopol på skola, äldreomsorg och barnomsorg försvinner öppnas möjligheter även för landsbygden.
  • En garanterad lägsta nivå på service i hela landet.
  • En fortsatt satsning på gröna näringar. Den förnyelsebara energin, maten och naturupplevelserna finns på landsbygden.
För mig är inte det en politik som handlar att ta ställning för Delsbo mot Stockholm utan en politik för tillväxt i hela landet. Det finns dessutom inte mycket som skiljer Stureplanscentern från Delsbo Centerkvinnor vare sig synen på politik eller i den verksamhet som bedrivs.