Socialliberal, nyliberal, grön liberal eller bara liberal?

!!VARNING FÖR ETT ALLDELES FÖR LÅNGT BLOGGINLÄGG MEN HÄRTILL ÄR JAG NÖDD OCH TVUNGEN!! I Centerpartiet har det periodvis funnits en tveksamhet kring olika former av beteckningen liberal. Det är framförallt hos de som var verksamma i CUF under 70 talet som beröringsskräcken lever kvar. Liberal var under den totalitära vänstervågens år närmast ett skällord vilket även påverkade 70 talets CUF:are. En stor fråga för den generationen i ungdomsförbundet var dessutom att man lyckades sätta stopp för partiledningens stora projekt att slå samman Folkpartiet och Centerpartiet. För centergenerationer dessförinnan och därefter har beteckningen liberal aldrig väckt samma negativa associationer utan tvärtom. Partiet bildades av liberaler. Martin Ådahl har in sin bok Den svenska landsbygdsliberalismens betydelse beskrivit den ideologiska grund som fanns vid förra sekelskiftet. Ådahl menar att det var självägande bönder som utgjorde den folkliga basen för den frihetsrevolution som ägde rum i mitten på 1800-talet, då näringsfrihet och frihandel infördes. Allt medan borgare i städerna försvarade de privilegier som merkantilismens regler innebar för dem. Bönderna som krävde näringsfrihet, frihandel och lägre skatter var i opposition inte bara mot statsmakten (dvs kungen, adeln och prästerna som levde på att beskatta bönderna) utan också mot de inom borgarståndet som försvarade skråväsendet. Efter att Centerpartiet rensat ut de sista konservativa dragen i sin politik, vaktslåendet om statskyrkan, är liberal som ideologisk beteckning den rätta men aversionen hos tongivande Centerpartister gjorde att begreppet ekohumanism under en period istället användes. För alla som läser de definitioner som gjordes av ekohumanism i ideprogrammet står det klart att det inte var något annat än att sätta in begreppet liberalism i ett ekoperspektiv. Grön liberalism är väl den beteckning som idag används. Begreppet socialliberal myntades av Bertil Ohlin för att betona att marknaden inte löste alla problem utan det krävdes även en social dimension. Inte särskilt kontroversiellt som jag ser det eftersom redan Adam Smiths insåg att hans ekonomiska marknadsliberalism aldrig skulle se till att de fattigas barn fick gå i skolan. Under 90 talets extrema nyliberalism blev socialliberal ett ord som markerade avstånd mot de som trodde att marknaden löser alla världens problem. Skillnaden mellan nyliberalism och socialliberalism eller högerliberalism och vänsterliberalism ligger i hur man ser på skillnader mellan människor som beror på något annat än den enskildes fria val. Ska samhället kunna tvinga den som är född frisk, stark och kanske rik att bidra till att den som är sjuk, har en funktionsnedsättning och kanske fattig får bättre förutsättningar?  För mig är svaret obetingat ja vilket isåfall gör att jag bör betecknas som socialliberal eller vänsterliberal. Jag har inga problem att beteckna mig som vare sig liberal, grön liberal eller socialliberal men försöker att inte använda begreppen eftersom de kräver en längre utläggning. Att bara konstatera att man är liberal kan nämligen uppfattas som: 1 Jag är en ideologisk präglad centerpartist med starka rötter i landsbygdsliberalismen. 2 Jag är folkpartist 3 Jag tror på den fullständig ohämmade laissez-faire liberalismen eller 4 Jag befinner mig långt ut på vänsterkanten (om lyssnare är amerikan) Jag tycker att längre ideologiska diskussioner är intressanta att föra. Lämpar sig möjligen för ett blogginlägg men sällan för daglig diskussion med väljare eller för debattartiklar och aldrig för nyhetsmediernas 15 sekunders klipp. Jag föredrar därför att beskriva min ideologiska hållning utifrån hur jag ställer mig till vardagens problem och utmaningar, inte med etiketter.