Prideparadens efterbörd

Jag har i en debattartikel i Expressen pekat på det olämpliga i att mina skattepengar används för att stödja föreningar som anser att homosexualitet är ett symtom på det onda i världen. Dessutom gick jag i år för första gången i Prideparaden. Jag gör det för att alla människors lika rätt och värde är mer än bara ord. Alla ska ha rätt att leva sina liv som de vill utan att riskera bli utsatta för förföljelse eller diskriminering. Svaren från de som tycker annorlunda har inte låtit vänta på sig. Signaturen ”Mey Rose” undrar vilken min egen sexuella läggning är med tanke på att jag engagerar mig såpass starkt i s.k. "HBT"(och "Q"?)-frågor? Mey Rose vet nämligen att ytterst få hetero-normativa män engagerar sig i sådana frågor.  Frågan väcker en del tankar? Hur kommer det sig att en liten grupp svenskar är så fullkomligt besatta av på vilket sätt och med vem andra har sex? Är inte det vars och ens ensak? Det andra är om man som ledande politiker inte ska tillåtas ha en privat sfär. Jag tänker i alla fall ha det. Jag berättar inte för journalister om min fru och mina två döttrar. Jag pratar inte om vilka vänner jag har och vad de gör heller. Jag tänker inte som Lars Lejonborg en gång gjorde svara på om jag rakar pungen eller ej. Allmänheten har rätt att ställa frågor om vilken politik jag driver men faktiskt inte om precis allt i mitt privatliv. Det tredje är vilken människosyn som ligger bakom "Mey Rose" frågor. En läkarkollega, Gustav (Skå Gustav) Jonsson berättade en gång om en diskussion på medicinska föreningen i Stockholm i slutet av 30 talet. Regeringen hade beslutat låta några judiska läkare från Tyskland komma till Sverige vilket ledde till en upphetsad debatt. Majoriteten i medicinska föreningen under ledning av Gunnar Björck, sedermera moderat riksdagsman, professor och kungens livmedikus, hävdade att de judiska läkarna skulle kastas ut. Gustav Jonsson begärde ordet för att argumentera för motsatsen men tystades av Björck. Jonsson, vars flickvän var judinna, talade i egen sak menade han. Kopplingen till Mey Rose är slående. Alla som talar för att HBTQ personer ska ha samma rättigheter som andra talar i egen sak och måste nog själv vara en HBTQ person. Den judiske rabbinen i Stockholms synagoga krävde vid sitt tillträde rätten att få viga samkönade och höll dessutom under Prideveckan en HBQT predikan. Jag hyllar regnbågen sa han. Mina fem döttrar har fått mig att förstå. Kopplingarna mellan antisemitismen och homofobin är för mig tydliga. Det blir tydligt när man i frågan "varför homolobbyn är så stark i Sverige 2011" ersätter ordet homo med jude och Sverige mot Tyskland och 2011 mot 1931.