Next stop Washington DC

Under kommande dagar är jag inte fysiskt närvarande i kampanjandet om partiledarposten i Centerpartiet. Dock i allra högsta grad närvarande via nätet. Jag är på väg till Washington DC för ett sedan våren inplanerat studiebesök där syftet är att lära mig mer om amerikansk sjukvård. De må vara så att endast Sverige svenska jordgubbar har men många av de politiska frågeställningarna finns även i andra länder. Jag lärde mig mycket genom att i maj vara en dag i London och se hur man där hanterar IT i vården, effektiviseringar och patientinflytande i sjukvården. Vad finns då att lära av det amerikanska sjukvårdssystemet. USA har ett betydligt större inslag av privat finansiering  av sin sjukvård. Sjukvården i USA kostar nästan dubbelt så mycket som den svenska mätt som andel av BNP och resultaten är generellt sämre än resultaten av svensk sjukvård. Vad gäller finansieringen av svensk sjukvård ska den fortsatt vara solidarisk det vill säga ske över skattsedeln. Där ser jag inte att vi har så mycket att lära från USA. Däremot finns  annat som är betydligt mer intressant. Det jag framförallt vill titta närmare är Kaiser Permanente. Kan närmast beskrivas som ett landsting dock ej geografiskt och med frivillig anslutning.  Arbetar med vårdkedjor på ett spännande sätt, alltifrån förebyggande till uppföljningar.  Mycket hög kvalitet och god effektivitet. Hoppas få idéer som går att tilämpa i svensk sjukvårdspolitik. Jag kommer också att träffa ledande forskare inom hälso- och sjukvårdspolitik och även se något av barnsjukvård.