Riksdagsledamöternas fallskärmar

Veckans intensiva utfrågande av oss tre partiledarkandidater ger tid att tänka även på annat. Som till exempel vilka riksdagsmotioner som ska läggas. Jag kommer att motionera om ett avskaffande av riksdagsledamöternas fallskärmar. Reglerna i riksdagen gör att att den som vid 50 års ålder, eller äldre, slutar efter att ha suttit i riksdagen i 12 år kan räkna med en fallskärm på 6 miljoner kronor eller en månatlig utbetalaning på 36 000 kronor. Inget mer lönearbete krävs. Eventuell inkomst leder till avräkning från riksdagspensionen. Något flera fd ledamöter kringgår genom att bilda ett bolag dit inkomsterna går. Systemet lär vara unikt för Sverige och finns ex vis inte i andra nordiska länder. Arbetslinjen ska gälla även för riksdagsledamöter tycker jag. Efter ett antal år i riksdagen borde det vara lättare för en riksdagsledamot att få ett nytt arbete än det är för många andra som lever under de villkor som ges i a kassa. Jag tycker att det kan vara rimligt att en ersättning utgår under en övergångsperiod på ex vis ett år men att det därefter är de villkor som finns för alla andra som gäller. Ett argument för de generösa pensionerna är att riksdagsledamöter annars skulle klamra sig fast till 65 års ålder. Den risken minskar om personvalsinslaget förstärks så att det blir möjligt för väljare att rösta bort ledamöter som inte har gjort ett tillräckligt bra jobb. Om detta ska jag motionera.