Extremcenterpartist

På turné runt om i Centersverige. Nu i Malmö och peppar inför den tredje av fyra utfrågningar. Får ständigt frågor om jag är en högercenterpartist eller en vänstercenterpartist. Har ingen begripit att jag är en extremcenterpartist!