SNS rapport om privata inslag i välfärden bygger på okunskap om regeringens reformer

På dagens DN-debatt slår SNS fast att det, utifrån deras befintliga studier, inte går att hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna om att ökad konkurrens skulle leda till förbättringar av välfärden verkligen har infriats. De påstår att de senaste 20 årens upphandlingar av välfärdstjänster inte har minskat priserna och ökat konkurrensen. Det stämmer förstås inte med den bild vi som följer sektorns utveckling har. Upphandlingar har förstås ofta den motsatta kritiken att de pressat priserna så pass mycket att kvalité kan utmanas. Det var av precis dessa skäl som vi i Alliansen införde vårdvalsreformen som inte är en priskonkurrens utan en kvalitetskonkurrens. Detta perspektiv har författarna av rapporten helt missat. Att sjukvården har blivit bättre med mångfald visar både SKI (Svensk kvalitetsindex) och nationella patientenkäten. Med mångfalden har följt bättre tillgänglighet, bättre bemötande och fler fast anställda doktorer i primärvården. Hela 223 nya vårdcentraler har etablerats med alliansens politik. Avslutningsvis hävdar forskarna i rapporten och i sin artikel på DN-debatt att det inte finns några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna om att ökad konkurrens skulle leda till förbättringar av välfärden. Detsamma stämmer förstås även för den motsatsen uppfattningen eftersom det saknas forskning och då borde forskare med vetenskap i sikte inte påstå motsatsen på DN-debatt. Det är inte seriös forskning att komma med svepande antagande på Sveriges största debattsida