Bristande vett och etikett

Har just med skammens rodnad ställt en fråga till statsministern. Jag har som princip att ha mörk kostym när jag ska begära ordet i kammaren.  Planerat för snabbt ombyte 10 minuter innan. Den mörka kostymen hängde där den skulle men inte nåra svarta skor. I valet mellan joggingskor och utslitna seglarskor föll valet på det senare.

Talmannens ord ringde i mina öron när jag gick in i kammaren. 50 000 tittare brukar se statsministerns frågestund. Synpunkter från tittare brukar vara att ledamöter ibland klär sig slafsigt. Även om jag vet att inte skorna syns i TV var det med darr på rösten och med svett i pannan jag ställde följande fråga:

Fru talman!

I närmare 200 av landets kommuner sker nu spännande förändringar. De äldre får äntligen rätt att bestämma själva. Bestämma vem som sköta hemtjänsten och på vissa håll även äldreboendena. Det har gett upphov till en spännande utveckling där företag konkurrerar med kontiunitet och i flera kommuner också med rätt till hemtjänst på modersmålet.

Inför Alliansens valmanifest, Jobbmanifestet, utlovades att om inte alla kommuner 2014 hade gett de äldre den självklara rätten skulle lagstiftning bli aktuellt.  

Vi vet nu att alla ett antal kommuner kommer att vägra. Av ideologiska skäl har man  beslutat att de äldre inte ska få bestämma själva.

Jag vill därför fråga statsministern om det inte är dags att tillsätta den utredning som ska ta fram lagförslaget.

Statsministerns svar att han delade min uppfattning och att lag skulle till men att tidpunkten ej ännu var klar.

Bra svar trots bruna skor till mörk kostym således.