Vinster i vården

Socialutskottet hade idag kallat till sig Socialstyrelsens generaldirektör Lars Erik Holm för att diskutera tillsynen av äldreomsorgen. Han beskrev att privata äldreboenden granskas mer än kommunala äldreboenden eftersom kommuner ej behöver tillstånd för att driva ett äldreboende utan bara kan anmäla att så sker. Den privata vårdgivaren måste däremot begära tillstånd.  Jag ställde frågan om man i tillsynen kunde se någon tendens till att privata äldreboenden hade sämre kvalitet än kommunala äldreboenden. Det mycket korta svaret blev nej. Socialstyrelsens äldreguide där alla äldreboenden rankas har en tjugo i topp lista. Där finns 4 privata äldreboenden, resten är kommunala. En tjugo sämsta lista finns även. Där finns inga privata äldreboenden. Dåligt fungerande äldreboenden handlar inte om privat eller kommunal, vinst eller underskott. Det handlar om gott eller dåligt ledarskap.