Stasiarkiven

Mindre än 24 timmar efter att Centerpartiets riksdagsgrupp diskuterat frågan om de sk Stasiarkiven kallade justitieministern samtliga gruppledare till överläggningar. Riksdagsgruppen hade ställt sig bakom två krav. För det första är det inte rimligt att endast en forskare fått tillgång till arkiven. För det andra är det inte rimligt att en forskare får tillgång till arkivmaterial. Skriver en bok där individer kan känna igen sig. Individer som sen ej får tillgång till den information som finns i de så kallade Stasiarkiven. Idag var det då dags för justitieministern att träffa gruppledarna. Med på mötet fanns också SÄPO chefen med medarbetare och nyckelpersoner från justitiedepartementet. Min slutsat efter mötet är att det finns goda möjligheter för Centerpartiet att få gehör för sina ståndpunkter. Även om en prövning inte har gjorts är det stor sannolikhet att ytterligare forskare kan få tillgång till samma material som den första forskaren. Det kan också öppnas möjligheter för de som misstänker sig finnas med i Stasiarkiven att få ut den informationen. Ett antal frågor ställdes där svaren saknades. Ett ytterligare möte ska därför hållas senare i december för att räta ut alla eventuella frågetecken. En spännande fortsättning följer alltså.