Socialdemokraternas försök till offensiv

I sin skuggbudget lovade socialdemokraterna nya djärva mål för att göra Sverige starkare. Det djärvaste förslaget var nog att införa en kilometerskatt på tunga transporter, vilket stenhårt skulle drabba inte minst skogsindustrin och för övrigt all industriproduktion som är beroende av långväga transporter.  Pengarna man fick in skulle användas för att bygga tunnelbana i Stockholm. Djärvt så det förslår. I Stockholms innerstad är socialdemokraterna i vissa valdistrikt mindre än Centerpartiet. Kilometerskatt som drabbar Norrland skulle vara smart för att vinna Stockholmare som ju är i akut behov av utbyggd tunnelbana. Djärvt förslag kan tyckas. Skuggbudgeten föll liksom det flesta politiska initiativ som socialdemokraterna har tagit sen man fick ny partiordförande platt till marken. Nu är det dags för nästa djärva förslag. För att göra ett, kanske sista, försök att få diskutera sakpolitik lanseras nu på DN debatt två mycket djärva förslag. Det Sverige behöver är två nya fasta mål i den ekonomiska politiken. Ett mål för offentliga investeringar och ett mål för att sysselsättningen uppe.  Vari nyheten består kan vara svårt att uttyda eftersom det är exakt vad regeringen gör. Försöker att med alla få fler människor i arbete och att göra så stora investeringar i bl a infrastruktur som möjligt.  Socialdemokraternas nya tanke är säkert att att regeringen borde sätta sprätt på betydligt mer pengar än vad man gör. Ansvarsfull ekonomisk politik är nämligen något som socialdemokraterna sista tiden har övergivit. Tjänstemannen på det socialdemokratiska riskdagskansliet som jobbar med ekonomisk politik har uppenbarligen inte fått partiordföranden att förstå vad orsaken är till att ett flertal europeiska länder står inför sammanbrott. Den stora ekonomiskpolitiska nyheten från socialdemokraterna levererade Pagrotsky tidigare under veckan. Socialdemokraterna accepterar alla skattesäkningar som Alliansen gjort. De enda skatter som behöver höjas är alkoholskatten och en del miljöavgifter konstaterade Pagrotsky. Nyheten är kanske inte att alkholskatten borde höjas. Alkoholskatten finns en bred politisk samsyn om att den ska vara så hög som möjligt. Nivån begränsas av hur stort flöde över gränsen som är acceptabelt. Nytt var inte heller att Socialdemokraterna vill inför en kilometerskatt på tunga transporter för att få pengar till tunnelbana. Det nya var att partiets skattepolitiska expert är nöjd med jobbskatteavdrag, sänkning av bolagsskatt, arbetsgivaravgift, fastighetsskatt, förmögenhetsskatt som Alliansen genomdrivit. Det borde Håkan Juholt ha skrivit en DN debatt artikel om.