C välkomnar Företagarnas förslag om utredning av bluffakturor

Den granskning som Sveriges radios program Kaliber genomfört av hur kriminella företag lurar företag på pengar via bluffavtal är mycket oroande. Det drabbar främst små, nystartade företag vilka i de allra flesta fall drabbas hårt både mental och ekonomiskt av de oseriösa aktörernas tillvägagångssätt. Vi måste snarast hitta lösningar som sätter stopp för detta och som skapar ett rättssäkert och lättöverskådligt regelverk för svenska företagare. Ett av förslagen som har kommit upp är det att införa en ångervecka för företag vid telefon- och annan distansförsäljning. En sådan ångerfrist skulle ge företagare en möjlighet att mer noggrant kontrollera avtalet och därefter agera om man anser att det inte är korrekt. En ångervecka innebär dock även vissa problem för företagarna. Både Svensk Handel och Företagarna påpekar att det riskerar att drabba seriösa företag som gör snabba affärer över dagen. I Sverige har vi dessutom en lång tradition av att ingå muntliga distansavtal, något som skulle bli svårare med en lagstadgad ångerfrist. Andra åtgärder, utöver ångerveckan, skulle kunna vara en översyn av inkassolagen och avtalslagen för att stärka företagens ställning. En annan möjlig åtgärd är att se över kreditupplysningslagen och ställa krav på en förbättrad hantering hos Kronofogdemyndigheten av denna typ av ärenden. Centerpartiet kommer att arbeta intensivt för att snarast få till en översyn av gällande lagar och regler för att försöka hitta en lösning på problemet. Centerpartiet välkomnar Företagarnas initiativ om en utredning av frågan och kommer att göra allt vad vi kan från politiskt håll för att frågan ska få en lösning så snabbt som möjligt.