Inget Allianslöfte om akutgaranti

Det påstås ibland att Regeringen utfärdat ett löfte inför valet om att ingen ska behöva vänta på akuten mer än fyra timmar. Det är fel. Vare sig regeringen eller Alliansen har utfärdat något sådant löfte. För den som läser Alliansens sjukvårdsrapportinför valet framgår att det handlar om "av de som bedöms vara i behov av vård på akutmottagningen bör målet vara att ingen ska vänta mer än fyra timmar".  Kenneth Johansson, jag och Vårdförbundets ordförande, Anna Karin Eklund, utvecklade tankarna i en debattartikel i Aftonbladet för snart ett år sedan. Det är Göran Hägglund och KD som drivit frågan om att ingen överhuvudtaget ska behöva vänta på akuten mer än fyra timmar. Övriga tre allianspartier insåg att det budskapet dels skulle vara omöjligt att förverkliga och framförallt skulle sända helt fel signaler till befolkningen. De flesta akutmottagningar har stora problem med att människor söker sig dit istället för att att söka primärvård. Budskapet kom till akuten där får Du hjälp inom fyra timmar riskerar att försvåra situationen på akuten. Den som arbetat på en akutmottagning vet dessutom att arbetsbelastningen, framförallt på de mindre sjukhusen, är oerhört varierande. Bemanna för att kunna ge alla halsflussar och urinvägsinfektioner behandling inom fyra timmar är varken möjligt eller önskvärt. Sen är det en helt annan sak att alla landsting, SKL, regeringen och Socialstyrelsen arbetar för att få snabbare och effektivare omhändertagande på landets akutmottagningar.