Könsbytesfrågan

Många diskussioner har det blivit om könsbytesfrågan under kvällen. Bakgrunden är följande: 1972 beslöt Sveriges riksdag att tillåta könsbyte för transsexuella. Vi var ett av de första länderna som öppnade den möjligheten för en liten grupp människor som fram till dess haft en fruktansvärd tillvaro, född i en kropp med fel kön. Självmord var inte en ovanlig lösning för de drabbade. Efter att lagen kom underlättades tillvaron. Allteftersom åren gått har lagen blivit mer och mer omodern. En utredning lämnade 2007 förslag till förändringar. Den fick kritik på en rad punkter och kom att hamna i en byrålåda på Socialdepartementet. Socialstyrelsen kompletterade utredningen och lämnade 2010 ett mycket välunderbyggt förslag. Alliansen har nu enats om att lägga en proposition där om könsbyte. Flera av  förslagen från Socialstyrelsen kommer säkert att finnas med i den. En fråga kan komma att bli föremål för ytterligare utredning nämligen om den som byter kön ska kunna få biologiska barn.  Jag och Centerpartiet vill att även den frågan så snart som möjligt kan läggas på riksdagens bord. Jag har goda förhoppningar att vi snart även kan ge den som byter kön en chans att bli biologisk förälder.