Vårdval Gävleborg är en succé

Vårdval Sverige håller radikalt på att förändra primärvården i Sverige till det bättre. En rapport från Konkurrensverket visade nyligen att ju fler privata vårdcentraler desto högre kvalitet. Bemötande och tillgänglighet har också ökat. I Gävleborgs läns landsting har centerpartiet medverkat till mycket bra regler som gör att antalet privata enheter fått från fyra till tretton. Totalt har 40 000 patienter valt en privat utförare. Det motsvarar en tredjedel av alla patienter. Norge ligger tio år före Sverige i utvecklingen. Där har idag närmare 100% valt en privat utförare. Utvecklingen i Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten är däremot dyster. Där har landstingsledningnarna medvetet satt regler för att hålla borta privata utförare. Konsekvenserna kommer att bli en tudelning av primärvården i Sverige. Det är priset för att landstingen fick förtroendet att själva utforma sina regler. Hoppas väljarna i dessa landsting inser det  i god tid före valet 2014