Sprututbyte räddar liv

Amerikanska CDC, center for disease control, visar att HIV minskar bland intravenösa missbrukare i 20 större städer. 10 000 testade visar en halvering jämfört med 90 talet. Sprututbytesprogram anses av CDC vara en av förklaringarna. Märkligt att det politiker som är idoga motståndare till sprututbyte i Sverige.