FP misslyckats i miljöpolitiken

FP ledaren Jan Björklund erkänner sitt misslyckande. Nu vill han ta nya tag bl a i miljöpolitiken. Ödets ironi är att i samma tidning finns sex sidor Japanspecial som visar vilken fruktansvärt miljö och därmed ekonomisk katastrof som Japan drabbats av på grund av den av fp så omhudlade kärnkraften. Jag håller med Björklund att det är dags för nytänkande. Det bådar gtt för offensiva satsningar. Tyvärr inleder Björklund sitt nymornade intresse för miljöfrågor med ännu ett snedsteg. På DN debatt skriver han att Alliansregeringens borttagande av gödselskatten var ett misstag. Den bör därför återinföras. Björklund verkar se sin uppgift som vice statsminister att ta avstånd från regeringens politik oavsett om det handlar om vapenexport, energiöverenskommelse eller skattefrågor. För den minnesgode så beslöt regeringen för några år sedan om att höja dieselskatten för jordbruket samtidigt som gödselskatten togs bort. Skatten på handelsgödsel hade inte haft någon som helst styreffekt medan fossila bränslen, som diesel, är orsaken till den de snabba klimatförändringarna. Att återinföra handelsgödselskatten utanatt samtidigt ta bort dieselskatten har bara en enda effekt. Den svenska jordbruksproduktionen minskar. Sverige har miljömässigt och djurskyddsmässigt mest framstående jordbruk. Att med nya skatter flytta ytterligare produktion till andra länder är helt fel. Vi vill ha et miljömässigt hållbart jordbruk. Handelsgödselskatt styr åt rakt motsatt håll.