Hvad hvilja moderaterna

Uppstått en märklig diskussion efter att den moderate partisekreteraren under söndagen berättade att moderaterna ville ha en ny tillsynsmyndighet. Problemet var bara att exakt detta är i en långt framskriden beredningsprocess. Det är inte kutym att en partisekreterare innan regeringsbeslut är fattat informerar media om vad som är på gång. Den moderate partisekreteraren preciserar sig nu på Brännpunkt genom att säga att moderaterna vill ta ett steg till. Ett steg till vad gäller tillsynsfrågan skulle av de flesta initierade uppfattas som att M vill gå vidare med det förslag som Stefan Carlssons utredning nyligen lagt fram. Det är att inte bara föra över Socialstyrelsens tillsyn av sjukvård, äldreomsorg, socialtjänst och LSS/LASS till en ny tillsynsmyndighet utan även föra över tillsynen från Läkemedelsverket och Folkhälsoinstitutet till den nya Tillsynsmyndigheten. Det är ett förslag som av många skäl är tveksamt och i remissvändan nog kommer att möta starkt motstånd. Det märkliga är att när partisekreteraren på Brännpunkt ska precisera vad han menar med att "gå vidare ett steg till" så handlar det inte om att ytterligare utvidga tillsynsområdet utan motsatsen. Han skriver istället att äldreomsorgen ska få en alldeles egen tillsynsmyndighet. Han vill tydligen skilja tillsyn av sjukvård från tillsyn av äldreomsorg. Det innebär att vi är tillbaka där vi började i tillsynsfrågan. Länsstyrelsen hade tillsyn över äldreomsorgen och Socialstyrelsen tillsyn över sjukvård. Det innebar att tillsynen över vård och omsorg för de äldsta och sjukaste var delad på två myndigheter. Något som alla var överens om var förödande för reslutatet. Det vore bra om någon moderat, väl insatt i vård och omsorgsfrågorna, kunde reda ut vad partiet egentligen står för i den så viktiga frågan om framtida tillsyn.