Sjukskrivna åter i arbete

Goda nyheter från arbetsförmedlingen. Den som varit sjukskriven i 2,5 år får därefter en arbetslivsintroduktion på arbetsförmedlingen. Det visar sig att allt fler i den gruppen nu går från sjukskrivning till arbetsförmedling och vidare till arbete.  "Resultatet av Arbetsförmedlingens insatser för personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen visar att andelen som går till ett arbete ökar över tid. I siffror handlar det om att i maj i år har 27 procent eller 3685 av dem som skrevs in vid starten 2010 gått till arbete."