Ekot missar poäng om barnfattigdom

Ekot har tagit fram siffror kommun för kommun på hur den relativa barnfattigdomen ser ut.  Barnfattigdom är en realitet i Sverige. Hundratusentals barn växer upp i familjer med mycket knappa ekonomiska villkor. Att barnfattigdomen har halverats sen slutet av 90 talet är bra men inte tillräckligt. Att minska barnfattigdom handlar framförallt om att arbetslösa föräldrar ska hitta ett jobb. ROT, RUT och sänkt restaurangmoms minskar barnfattigdomen. Tyvärr förvillas debatten ofta av att en uppsjö av olika mått används. Det väsentliga måttet är vad Rädda barnen årligen tar fram nämligen den absoluta barnfattigdomen. Att som ekot nu gör fokusera på relativ barnfattigdom leder helt fel. Den relativa barnfattigdomen i Norrbotten ökar då fler människor får arbete och då lönerna stiger. Den ökar också då kommuner i Norrbotten tar emot fler ensamkommande flyktingbarn. Nordkorea sägs ibland ha världens lägsta relativa barnfattigdom. Alla svälter. Det vore bra om mer intresse fokuserades på hur barnfamiljer ska få mer pengar att leva på än hur den relativa barnfattigdomen ökar eller minskar.