Vem ska betala sjuklön

Socialdemokraterna har föreslagit att sjuklön för andra veckan inte ska betalas av arbetsgivare utan av Försäkringskassan.  Det är en helomvändning från socialdemokraternas sida. Förslaget finansieras genom en höjning av arbetsgivaravgiften. Problemet är bara som Svenskt Näringsliv beskriver att det kommer att innebära en omfördelning från privata arbetsgivare till kommun och landsting, för där är sjukskrivningarna förhållandevis fler. Det kommer också att innebära en omfördelning från små företag till stora, eftersom små företag har få sjukskrivningar.