Sossar och surströmming

Återigen går socialdemokraterna med EU parlamentarikern Åsa Westlund i spetsen till angrepp på det småskaliga kustnära Norrlandsfisket. Sossarna verkar inte vilja ge sig förrän varenda fiskare tagit kölapp hos arbetsförmedlingen. Bakgrunden är att den feta Östersjöfisken, strömming och vild lax, innehåller höga halter dioxin. Dioxin är ett gift, framförallt farligt för foster och små barn. Därför finns rekommendationer från Livsmedelsverket att kvinnor som tänker sig att bli gravida, är gravida, ammar och dessutom barn inte ska äta strömming mer än 2 till 3 gånger per år. Vi andra kan äta delikatesserna, inklusive surströmming, en gång per vecka utan att det är farligt. Undersökningar visar att halten dioxin hos den svenska befolkningen sjunker. Eftersom fisken innhåller för mycket dioxin måste EU ge undantag för att den ska få säljas. Något som inte varit några problem. Senast undantag beviljades var 2011. Inför den ansökan tog den svenska regeringen fram bakgrundsinformation. Det visade sig då bland annat att endast cirka 15% av den svenska befolkningen kände till Livsmedelsverkets rekommendation. Bland de som äter mycket fisk är kännedomen betydligt högre. Dessutom står den feta Östersjöfisken endast för 2% av den totala dioxin exponeringen. Dioxinnivåerna i bröstmjölk har sjunkit kraftigt sen 70 talet och svenska kvinnors bröstmjölk innehåller inte mer dioxin än motsvarande i andra länder. Från kommissionens sida var det inget problem men socialdemokraterna lyckades via sin EU parlamentariker Åsa Westlund snudd på stoppa undantaget genom att kräva att frågan skulle behandlas av EU parlamentet. Konsekvenserna hade varit förödande för det så viktiga småskaliga norrländska yrkesfisket vilket är en omistligt del i vårt kulturarv. Tack och lov delade parlamentet kommissionens uppfattning och förlängt tillstånd beviljades. Nu går socialdemokraterna genom Åsa Westlund till nytt angrepp genom att hävda att rapporten som visar att endast 15% har mörkats av den svenska regeringen. Den har varit offentlig, legat på Livsmedelsverkets hemsida och diskuterats ingående i förhandlingarna som föregick förlängningen av det svenska undantaget. Socialdemokraterna skyr tydligen inga medel i att misstänkliggöra fiskarna och alla de delikatesser som Bönan, Norrsundet och andra fiskeläger efter Norrlandskusten står för. Hetsen mot det norrländska fisket är dessutom förödande för folkhälsoarbete. Genom att utmåla surströmming och vild lax som stora hot mot det uppväxande släktet förringas de verkligt farliga gifterna som det oförlösta barnet utsätts för som cigarettrök och alkohol. Jag lider å de tappra Norrlandsfiskarnas vägnar. De ger sig varje morgon ut i sol, regn och dimma för att bärga sin fångst. Tillreder delikatesser som är till stor glädje för så många och håller ett kulturarv vid liv.  Sen utsätts de för smutskastning från socialdemokrater och byråkrater för att sälja giftig mat. De är beundrasvärda som orkar fortsätta.