Socialdemokratiska villfarelser

Favoritargumentet bland socialdemokratiska riksdagsledamöter är att skattesänkningar hotar välfärden. Jag tror att många sossar skäms när de gång på gång upprepar sin läxa för de vet att det inte stämmer. Under sina sju år vid makten har Alliansen sänkt skatten med drygt 100 miljarder. Under samma tid har skatteintäkterna ökat med 150 miljarder. Klokt sänkta skatter leder till fler i arbete vilket ger mer, inte mindre i skatteintäkter. Resultatet är att kommuner och landsting har nästan 200 miljarder mer för vård, skola och omsorg. Det beror på att fler i arbete betalar mer skatt och dessutom har statsbidragen till kommuner och landsting ökat. Om sossarna med hjälp av Sverigedemokraterna lyckas sätta stopp för en skattesänkning kommer de pengarna inte att kunna gå till satsningar på välfärd utan endast till att amortera av på statsskulden. Budgetlagen förbjuder nämligen flyttande av pengar mellan inkomstsidan och utgiftssidan. Att snabbare amortera av på statsskulden när Sverige fortfarande befinner sig i lågkonjunktur strider mot alla nationalekonomisk klokskap. I lågkonjunktur ska staten inte bromsa utan gasa. Motsatsen gäller i högkonjunktur.