Riksdagsmajoritet för ökat regelkrångel

Alla är överens om att vi ska göra allt för att inte ungdomar under 18 år ska kunna köpa tobak. Sen några år tillbaka finns en ordning där den som vill sälja tobak ska anmäla detta till kommunen. Visar det sig sen att ungdomar under 18 år kan köpa tobak där så beläggs affären med försäljningsförbud och innehavaren kan också dömas. När Alliansregeringen skärpte lagen så gjorde utredningen en grundlig genomgång av vilken metod som var den bästa. Då jämfördes anmälan/försäljningsförbud med tillstånd/indraget tillstånd. Utredare var klar på att båda var lika effektiva i att försvåra för ungdomar under 18 att komma över tobak. Att hantera tillstånd innebar dock betydligt mer av administration för kommunerna. Tjänstemännen fick sitta vid sina skrivbord och administrera papper istället för att vara ute på fältet. För affärsinnehavaren var tillståndsprocessen förenat med ett icke föraktligt administrativt merarbete. Ökat regelkrångel med andra ord. Idag enades Social och Sverigedemokraterna med Vänster och Miljöpartiet i Socialutskottet om att regelkrångel för företag och ökad kommunal administration inte var något större problem. Utskottets majoritet föreslår riksdagen besluta om ett tillkännagivande dvs en beställning till regeringen om att ändra lagen. Centerpartiet och övriga Alliansen röstade självklart emot. Vi vill inte att ungdomar under 18 ska få tag på tobak men vill ha effektiva metoder som inte skapar onödig administration och regelkrångel.