Sorglig dag för svensk primärvård

Idag håller Socialdepartementet så kallad remisskonferens kring förslaget att Vårdval Sverige ska skrotas. Remisskonferens istället för en traditionell remissbehandling används när det är mycket bråttom att få igenom lagstiftning. Bråttom tycks det vara när det handlar om att låta vänsterstyrda landsting beröva medborgarna den självklara rätten att själva välja primärvård. För Centerpartiets del tog vårdvalet sin början på partistämman i Kalmar där ombuden slog fast att svensk primärvård skulle styras av två nya principer. Dels skulle patienten har rätt att själv välja vård/hälsocentral. Dels skulle det vara fritt fram för den som utifrån hårt ställda kvalitetskrav ville erbjuda primärvård. Resultatet har varit över förväntan. 95% av medborgarna vet idag att de har rätt att välja. Två av tre anser att de gör ett aktivt val. Sen vårdvalet infördes har antalet vårdcentraler ökat med 20%. Ingen vårdcentral i glesbygd har hittills lagst ner. Tvärtom finns det glesbygdsområden som idag, tack vare vårdvalet, fått en bättre primärvård än någonsin tidigare. Nya Närvården i norra Jämtland är ett bra exempel.  70% av de privata vårdcentralerna drivs som småföretag. Det görs inga stora vinster men till skillnad från den landstingsdrivna primärvården som i 15 av 21 landsting går med förlust så har de privata i snit en rörelsemarginal på en procent. Sist men inte minst kan konstateras att efter Vårdval Sverige infördes så ökar successivt medborgarnas förtroende för primärvården. Förödande tycker V, MP och S.  Vårdvalet ska inte längre gälla för alla. De landstingspolitiker som vill ska kunna beröva medborgarna rätten att välja. Det kommer att öka ojämlikheten i sjukvården. Risken är stor att de vänsterstyrda landstingen sätter stopp för Vårdvalet. Konsekvensen blir en sämre primärvård och att de driftiga yngre läkare som vill starta eget söker sig bort. Så går det när dogmatisk socialism sätts före pragmatism. När landstingspolitikers rätt att bestämma blir viktigare än den enskilda människans rätt att bestämma. När privata företag som går med överskott beskrivs som bovar och när landstingsdriven verksamhet som går med underskott hyllas. En sorglig dag för svensk primärvård.