Elöverkänslighet

Jag får just nu frågor om hur Centerpartiet ser på elöverkänslighet. Frågan diskuterades vid vår senaste partistämma i Karlstad 2013. En motionär hade då föreslagit att Centerpartiet som parti inte skulle ta ställning till om det fanns elöverkänslighet eller ej.  Partistyrelsen skrev i sitt yttrande sagt att utifrån Centerpartiets idéprogram ska vård och omsorg som finansieras offentligt ha stöd i vetenskapen. Dagens vetenskapliga läge ger skäl ifrågasäta om det finns tillräckligt evidens för att påvisa existensen av elöverkänslighet. Centerpartiet delar därför andemeningen i motionen. Partistämman ställde sig bakom partistyrelsens bedömning. Alla som har besvärliga symtom har rätt att tas på allvar i hälso- och sjukvården. Ingen annan än patienten kan beskriva symtom. Däremot är det sjukvården som ska utreda och ta ställning till vad som kan vara förklaringen till symtomen och när det finns erbjuda behandling. Ytterst är det Socialstyrelsen, SBU, Folkhälsomyndigheten och Strålskyddsinstitutet som har att ta ställning. Där finns expertkunskapen och möjligheten att värdera forskningsresultat. Det är inte en uppgift för politiker. Ingen av de nämnda myndigheterna anser att det finns stöd för uppfattningen att elektromagnetisk strålning kan orsaka sjukdom.