Nej till obligatoriskt abortregister

Återigen lyfts frågan om obligatoriskt abortregister. Den aktualiserades även när Göran Hägglund (kd) var sjukvårdsminister. Centerpartiet sa nej då och kommer att säga nej idag. I Sverige finns sen lång tid tillbaka ett antal nationella hälsodataregister.  Det är cancerregistret, medicinska födelseregistret där även fosterskador registreras, patientregister och läkemedelsregistret. Registrering är obligatorisk och patienter tillfrågas ej. Registren förvaltas av Socialstyrelsen. Därtill finns ett 50 tal kvalitetsregister som är frivilliga dvs patienten tillfrågas. Det finns ett stort medicinskt intresse för att införa ytterligare nationella hälsodataregister. Exempelvis har det diskuterats att i födelseregistret ta med uppgifter och längd och vikt. Varje utökning av de obligatoriska registren måste noga vägas mot patientens integritet.  Okloka förslag riskerar att hota människors förtroende för hälsoregistren och därmed riskera det politiska stödet.  Att införa en registrering av längd och vikt skulle säkert kunna accepteras men att därmed lägga in uppgifter om abort utan patientens vetskap är att ta tre steg för långt. Frivilliga kvalitetsregister måste vara den väg som används för att stödja angelägen forskning och uppföljning av aborter.