Sju gånger större risk att dö

Det är få politiker med ansvar för välfärd, hälso- och sjukvård som inte lyfter de stora skillnaderna i hälsa som en stor utmaning. Där till kommer att tillgången till sjukvård är ojämlikt fördelad. Det må vara så att situationen i Sverige är bättre än den är i stort sett alla andra länder men skillnaderna är ändå oacceptabla. Tyvärr finns rätt få förslag på vad som kan göras för att minska klyftorna. En av de riktigt stora hälsoklyftorna är mellan de som är födda i Sverige och de som är födda i ett utomnordiskt land. Risken för en gravid kvinna att dö i samband med förlossningen är sju gånger större om hon är född i ett utomnordisk land. Risken för hennes barn att dö i samband med förlossningen är fem gånger så stor. Jag ställde frågan till sjukvårdsministern och vid tisdagskvällens riksdagsdebatt blev det klart att även han skulle fokusera på en av de största hälsoklyftorna vi har i Sverige. Framförallt är det politiker i regioner och landsting som har det direkta ansvaret för hälso- och sjukvården som borde agera.