En livsmedelsstrategi i långbänk?

Under hösten har vi i Allianspartierna vid flera tillfällen försökt få klarhet i hur regeringen tänker sig att riksdagspartierna ska involveras i arbetet med livsmedelsstrategin. För mig som brinner för svenskt lantbruk och som varit med "på andra sidan" under min tid i LRF Ungdomen och lobbat för att politiken ska ge oss långsiktiga spelregler för svenskt lantbruk är jag så klart väldigt mån om att det dels ska bli en livsmedelsstrategi men inte minst att det ska bli en bra strategi. Det får inte bli en fluffig strategi där olösta knutar kring bl a konkurrenskraft skjuts på framtiden. Tyvärr har vi fortfarande inte fått något svar på om vi kommer få vara med i processen, och jag har förstått att irritationen över hur processen genomförs pyr även hos de intresseorganisationer som sitter i den nationella dialoggrupp som ska ge inspel till strategin. Idag berättade Bucht i Riksdagens frågestund att livsmedelsstrategin inte kommer förrän i juni, där den ursprungliga planen var mars. Jag har inget emot att strategin skjuts upp några månader, huvudsaken är att den blir bra. Men att det finns en så uppenbar brist på samordning inom regeringen är oroväckande. Vi jobbar i alla fall vidare i Alliansen för att kunna komma med bra och konkreta inspel till strategin, så att den blir så bra som möjligt. Men nu ligger ansvaret på Bucht att inte bara prata utan faktiskt börja leverera resultat. Alliansens gemensamma pressmeddelande angående förseningen kan läsas här!